IELTS Hazırlık Kursu

Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma olarak 4 bölümden oluşan IELTS sınavı, İngilizce’nin kullanıldığı ülkelerde eğitim almak ya da çalışmak isteyenlerin İngilizce dil seviyelerini değerlendirmek için yapılan bir sınavdır.

IELTS Sınavı, Akademik ve Genel Eğitim şeklinde iki çeşittir. Adaylar, eğitim ve profesyonel hedeflerine ve kendilerinden istenilen vize taleplerine göre hangi sınava gireceklerine karar verirler.

Program süresi öğrencilerimizin seviyesine göre belirlenmektedir. Hazırlık kurslarımızın birebir saat ücreti 70 ₺ dir.

Kurs İçeriği

READING
İleri seviye cümle yapıları ile ilgili Gerund & Infinitive, Noun Clauses, Adjective Clauses, Adverb Clauses, Reductions, Participles konuları görülür ve çok miktarda karmaşık cümle çevirisi yapılıp bu öbekleri barındıran cümlelerin iyice kavranması sağlanır.

LISTENING
IELTS Listening (Dinleme) Bölümü 40 sorudan oluşmaktadır. 4 farklı dinleme metninden oluşup her bir metin için 10’ar tane soru yöneltilmektedir. Listening (Dinleme) bölümündeki 4 metnin dinlenmesi metin uzunluklarına göre yaklaşık 35-40 dakika sürer ve ardından cevapların cevap kağıdına aktarılması için ayrıca 10 dakika süre verilir. Her bir dinlemeden önce yaklaşık 1 dakika sorulara bakmanız için zaman verilir ve böylelikle ne dinleyeceğinize ve hangi cevapları arayacağınıza dair bilgi sahibi olursunuz. Her kısım sadece bir kez dinletilmektedir, tekrar yapılmamaktadır. İlk iki kısım genellikle günlük sosyal bağlamdan, son iki kısım ise eğitim ve öğretim alanından seçilmektedir. İlk iki kısım genellikle bir seyahat planı monolog veya diyalog ile verilirken, son iki kısım iki üniversite öğrencisinin birbirleriyle veya danışmanlarıyla konuşması kullanılabilir.

WRITING
IELTS yazma sınavında Akademik ve Genel sınavların içeriği farklıdır. Öğrencilerimizin gireceği sınava özgü formatta cümle yapılarını etkili bir biçimde üretebilecekleri yazma teknikleri öğrencilerimize sunulur.

SPEAKING
IELTS konuşma sınavında sertifikalı bir IELTS uzmanıyla konuşulmaktadır. Sınavda karşılıklı ve gerçek hayatta karşılaşacağınız türden bir konuşma olacaktır. IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim sınavlarının Konuşma bölümlerinin içeriği aynıdır. Hazırlık sürecinde öğrencilerimize bu diyaloglara özgü ifadeleri ileri seviye cümle yapılarıyla sunabilme becerisi edindirilmektedir.

VOCABULARY
Sınava Özgü Kelimeler; Akademik Fiiller, Akademik İsimler, Akademik Sıfatlar, Akademik Zarflar, Deyimsel Fiiller, Bağlaçlar, Edatlar, Düzensiz Fiiller öğrencilerimize ezberlemeleri için planlı bir biçimde sunulur.

10 ADET DENEME TESTİ
Öğrencilerimizin soru türlerini tanımaları ve performanslarını görmeleri için geçmiş dönem 10 adet sınav testi çözülür.

Readıng Skılls
0
Lıstenıng Skılls
0
Speakıng Skılls
0
Wrıtıng Skılls
0
Exam Success
0
Bize Ulaşın