İngilizce Cümleyi Tanıyıp Anlama Rehberi ve İngilizce Dilbilgisi

Dilbilgisi ve Kelime olarak iki bölümden oluşan İngilizce Cümleyi Tanıyıp Anlama Rehberi ve İngilizce Dilbilgisi, İngilizce cümle yapısını başlangıç seviyeden alıp en ileri seviyeye kadar tanıtmaktadır.

Birinci bölümde, önce bir cümlenin fiil bölümünü oluşturan Zamanlar (Tenses) ve Kiplikler (Modals) ele alınıp daha sonra orta ve üst düzey cümle yapılarında cümlenin özne, nesne ve diğer bölümlerini oluşturan Eylemsiler (Gerunds & Infinitives), Sıfat Cümlecikleri (Adjective Clauses), İsim Cümlecikleri (Noun Clauses) ve bu Cümleciklerin kısa formları (Participles) verilip bir İngilizce cümleyi oluşturabilecek en ileri seviye yapılar sunulmuştur. Bunların yanında, bağlaçlar; Zarf Cümlecikleri (Adverbial Clauses), Denk Ögeleri Bağlayan Bağlaçlar & İkili Bağlaçlar (Coordinating Conjunctions & Correlative Conjunctions), Cümle Bağlaçları (Sentence Connectors) çok detaylı bir biçimde ele alınmıştır.

İkinci bölümde, kelime kapasitesini dilbilgisi ile bağlantılı olarak önemli ölçüde arttıran kelime egzersizleri bulunmaktadır. Örneğin, kendisinden sonra Gerund ya da Infinitive gelen fiiller, Infinitive gelen isimler, Gerund gelen Adjective + Preposition ve Verb + Preposition yapıları Türkçe anlamları ve İngilizce – Türkçe cümle örnekleriyle verilmiştir. Bunlara ek olarak, Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs) Türkçe anlamlarıyla, Deyimsel Fiiller (Phrasal Verbs) eş anlamları, Türkçe karşılıkları, İngilizce – Türkçe cümle örnekleriyle verilmiştir. Ayrıca, Edatlar (Prepositions) ile ilgili de  çok detaylı bir çalışma yapılmıştır.

Bu eser İngilizceyi karmaşık olmayan bir metodolojiyle severek öğrenmek isteyenler için rehber bir kitap olma özelliği taşımaktadır.

Türkçe Açıklamalı İngilizce Dilbilgisi
0
Temel ve İleri Seviye Cümle Yapıları
0
Çeviri Egzersizleri
0
İleri Seviye Kelime Bilgisi
0
İleri Seviye Okuduğunu Anlama becerisi
0
Şimdi Satın Alın