Yeni Kitap

Dilbilgisi ve Kelime olarak iki bölümden oluşan İngilizce Cümleyi Tanıyıp Anlama Rehberi ve İngilizce Dilbilgisi, İngilizce cümle yapısını başlangıç seviyeden alıp en ileri seviyeye kadar tanıtmaktadır.

Birinci bölümde, önce bir cümlenin fiil bölümünü oluşturan Zamanlar (Tenses) ve Kiplikler (Modals) ele alınıp daha sonra orta ve üst düzey cümle yapılarında cümlenin özne, nesne ve diğer bölümlerini oluşturan Eylemsiler (Gerunds & Infinitives), Sıfat Cümlecikleri (Adjective Clause), İsim Cümlecikleri (Noun Clause) ve bu Cümleciklerin kısaltılışı verilip bir İngilizce cümleyi oluşturabilecek en ileri seviye yapılar sunulmuştur. Bunların yanında, bağlaçlar; (Adverbial Clauses (Zarf Cümlecikleri), Coordinating Conjunctions & Correlative Conjunctions (Denk Öğeleri Bağlayan Bağlaçlar & İkili Bağlaçlar), Sentence Connectors (Cümle Bağlaçları) çok detaylı bir biçimde ele alınmıştır.

İkinci bölümde, kelime kapasitesini dilbilgisi ile bağlantılı olarak önemli ölçüde arttıran kelime egzersizleri bulunmaktadır. Örneğin, kendisinden sonra Gerund ya da Infinitive gelen fiiller, Infinitive gelen isimler, Gerund gelen Adjective + Preposition ve Verb + Preposition yapıları Türkçe anlamları ve İngilizce – Türkçe cümle örnekleriyle verilmiştir. Bunlara ek olarak Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs) Türkçe anlamlarıyla, Deyimsel Fiiller (Phrasal Verbs) eş anlamları, Türkçe karşılıkları, İngilizce – Türkçe cümle örnekleriyle verilmiştir. Ayrıca, Edatlarla ilgili de (Prepositions) çok detaylı bir çalışma yapılmıştır.

Bu eser İngilizce’yi karmaşık olmayan bir metodolojiyle severek öğrenmek isteyenler için rehber bir kitap olma özelliği taşımaktadır.